Specialkablar för industrin

HEW-KABEL ansluter dina innovationer

Specialkabellösningar för varierande industrianvändning

De varierande och särskilda kraven inom industrin kräver kablar med högklassiga lednings-, isolerings- och mantelmaterial. HEW-KABEL erbjuder ett brett sortiment av lösningar för användning i temperaturer från -273 °C till +1550 °C.

Våra material har utmärkt kemisk och mekanisk tålighet och mycket goda elektriska egenskaper.

För att kabelns konstruktion ska motsvara dina krav perfekt väljer vi material, uppbyggnad och produktionssätt individuellt för varje lösning. Dra nytta av vår specialkompetens inom många användningsområden. Du kan läsa mer om detta i vår broschyr om energi och industri.

Vi erbjuder dig gärna en väl beprövad lösning eller utvecklar tillsammans med dig en kabelkonstruktion som är perfekt anpassad just efter dina behov och önskemål.