Specialkablar för medicintekniken

HEW-KABEL: leder medicinteknik och minimering

Specialkabellösningar för medicintekniken

HEW-KABEL erbjuder specialkablar för medicinska apparater och instrument för användning inom olika områden, framför allt diagnos, kirurgi och patientövervakning. Medicintekniken är mycket känslig och ställer därför särskilda krav på kabelkonstruktionen – de måste vara lätta att använda, säkra och kunna steriliseras.

Kabeluppbyggnad, material och tillverkning garanterar högsta mekaniska flexibilitet, extrem dragfasthet och minsta möjliga dimensioner. Samtidigt garanterar de moderna materialen haptik, steriliserbarhet (t.ex. i en högtryckssterilisator) och biokompatibilitet (cytotoxicitet) enligt EN ISO 10993-5 för optimal användning.

Vi erbjuder dig gärna en väl beprövad lösning eller utvecklar tillsammans med dig en kabelkonstruktion som är perfekt anpassad just efter dina behov och önskemål.