HEW-Silindo®

Din specialist för mycket känsliga applikationer inom medicintekniken

HEW-Silindo® – den biokompatibla kabeln med extra bra hygien

De höga kraven på hygien inom medicin- och sensorikområdena är en avgörande kvalitetsfaktor även för de kablar och ledningar som används. HEW-KABEL är specialiserat på dessa mycket känsliga applikationer och erbjuder hygienoptimerade lösningar med de mest moderna isoleringsmaterialen. I sortimentet ingår en silikonkabel som förhindrar den oönskade ”stick-slip-effekten”: 

HEW-Silindo®. Ytan fäster inte, utan du kan vara säker på att smutspartiklar avvisas.

Ladda ner vårt informationsblad som PDF här: HEW-Silindo®

Vi erbjuder dig gärna en väl beprövad lösning eller utvecklar tillsammans med dig en kabelkonstruktion som är perfekt anpassad just efter dina behov och önskemål.