Högtemperaturkablar

Specialkabellösningar upp till +1550 ºC

Högtemperaturkablar – temperaturtåliga och robusta

Högtemperaturledningars särskilda egenskaper är förutom den höga temperaturtåligheten också den mekaniska fastheten och lilla förslitningen vid användning i besvärliga miljöer. 

1. Användningstemperaturen för glasfiberledningar ligger i området från -50 °C till +550 °C.

2. Dessutom erbjuder HEW-KABEL särskilda isolerings- och mantelmaterial baserade på keramik. Dessa material kan hela tiden utsättas för temperaturen +800 °C, och för temperaturtoppar på +1550 °C.

Vi erbjuder dig gärna en väl beprövad lösning eller utvecklar tillsammans med dig en kabelkonstruktion som är perfekt anpassad just efter dina behov och önskemål.

*Kapton är ett registrerat varumärke som tillhör företaget DuPont.