Marinkablar

Användarfördelar i båtvarv och offshore-tekniken

Marinkablar – maritima specialkabellösningar från HEW-KABEL

Kundanpassade specialkablar från HEW-KABEL är med sina särskilda egenskaper också särskilt lämpade för båtvarv och offshoretekniken. Tack vare ett flertal internationella tillstånd (t.ex. tyska Lloyd och VG-tillstånd 95218) löper allt friktionsfritt.

De kundanpassade specialkabellösningarna uppfyller de högsta kraven på flexibilitet och möjliggör minimerade kabelvikter, längre livslängd och betydliga effektivitetsförbättringar.

Halogenfritt, brandsäkert eller självsläckande: Vi erbjuder dig gärna en väl beprövad lösning eller utvecklar tillsammans med dig en kabelkonstruktion som är perfekt anpassad just efter dina behov och önskemål.