Medicinkablar

Livets puls skickas genom innovativa medicinkabellösningar

Specialkablar för medicintekniken

HEW-KABEL erbjuder specialkablar för medicinska apparater och instrument för användning inom olika områden, framför allt diagnos, kirurgi och patientövervakning. 

Kabeluppbyggnad, material och tillverkning garanterar högsta mekaniska flexibilitet, extrem dragfasthet och små dimensioner. Samtidigt garanterar de moderna materialen haptik, steriliserbarhet (t.ex. i en högtryckssterilisator) och biokompatibilitet (cytotoxicitet) enligt EN ISO 10993-5 för optimal användning.

Just inom medicintekniken är det oerhört viktigt med kompromisslös hygien och hundraprocentig pålitlighet. 

Vi erbjuder dig gärna en väl beprövad lösning eller utvecklar tillsammans med dig en kabelkonstruktion som är perfekt anpassad just efter dina behov och önskemål.

 

Du hittar all information i vår HEW-MEDICAL broschyr.